Thư viện Lạc Hồng
Kỹ năng bán hàng

Ký hiệu xếp giá
658.82 Ky-H
Dewey
658.82
Xuất bản
1. - H.: Phụ Nữ, 2001
Mô tả
211tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1: Tìm hiểu sản phẩm 2: Tìm hiểu động cơ mua hàng 3: Khởi đầu việc bán hàng 4: Tiến trình bán hàng 5: Cách tiếp cận khách hàng 6: Kết thúc việc bán hàng 7: Một số kỹ năng khi giới thiệu 8: Giải quyết sự bất bình 9: Sức mạnh lòng nhiệt tình 10: Nguyên tắc trưng bày 11: Giá bán 12: Tính toán kinh tế 13: Mất mát hàng hoá 14: Mối quan hệ giữa các cá nhân
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003061  Còn  Rỗi          
100003062  Còn  Rỗi          
100003063  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 979