Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
382Ng-K
Dewey
382
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
238tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học Chương 2: Các phương thức giao dịch chủ yếu trên thị trường thế giới Chương 3: Các điều kiện thương mại quốc tế và thông lệ buôn bán quốc tế Chương 4: Chuẩn bị ký kết hợp đồng XNK Chương 5: Hợp đồng kinh doanh thưong mại quốc tế Chương 6: Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chương 7: Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002878  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 875