Thư viện Lạc Hồng
Hàng hóa lưu thông trên thị trường cần hóa đôn, chứng từ gì ?

Ký hiệu xếp giá
343.07Ha-G
Dewey
343.07
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
239tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 10:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tìm hiểu về hóa đơn, chứng từ thuế VAT Phần 2: Bạn cần biết về hóa đơn bán hàng Phần 3: Hóa đơn đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường hiện nay Phần 4: Các văn bản pháp luật về thuế liên quan đến hóa đơn, chứng từ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002884  Còn  Rỗi          
100002885  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 312