Thư viện Lạc Hồng
Bán hàng và Quản trị Bán hàng

Ký hiệu xếp giá
658.81Ba-H
Dewey
658.81
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
677tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự phát triển và vai trò của bán hàng trong tiếp thị Chương 2: Hàng vi mua sắm của người tiêu dùng vá của tổ chức Chương 3: Các chiến lược bán hàng Chương 4: Trách nhiệm và chuẩn bị cho việc chào hàng Chương 5: Kỹ năng bán hàng trực tiếp Chương 6: Bán hàng và quản lý chế độ khách hàng lớn Chương 7: Bán hàng qua quan hệ Chương 8: Tiếp thị trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán hàng Chương 9: Bối cảnh bán hàng Chương 10: bán hàng ra nước ngoài Chương 11: Những vấn đế pháp lý và tổ chức Chương 12: Thu tuyển và chọn lọc Chương 13: Động lực và đào tạo Chương 14: Tổ chức và lương hướng Chương 15: Dự đoán doanh số Chương 16: Ngân sách và đánh giá
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003075  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1527