Thư viện Lạc Hồng
Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty và vai trò của hội đồng các giám đốc

Ký hiệu xếp giá
658.495 1Co-D
Dewey
658.495 1
Xuất bản
1. - H.: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1990
Mô tả
71tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
I: giới thiệu và tổng hợp II: Cơ cấu tổ chức và quản lý III: Vai trò của hội đồng quản trị IV: Những yếu tố quyết định hoạt động... V: Sự tham gia của người lao động VI: Các xí nghiệp quốc doanh VII: Những lựa chọn cho cải cách xí nghiệp ở Trung Quốc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003007  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 277