Thư viện Lạc Hồng
Luật doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
346.069 597Lu-N
Dewey
346.069 597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
278tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn bản pháp luật, luật doanh nghiệp
Ngày cập nhật
10/09/2004 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về Luật doanh nghiệp Chương 2: Nhà kinh doanh Chương 3: Tài sản doanh nghiệp Chương 4: Doanh nghiệp nhà nước Chương 5: Hợp tác xã Chương 6: Công ty Chương 7: Doanh nghiệp tư nhân Chương 8: Doanh nghiệp hoạt động theo đầu tư nước ngoài
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002900  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 949