Thư viện Lạc Hồng
Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay

Ký hiệu xếp giá
346.069 597Ti-N
Dewey
346.069 597
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2000
Mô tả
263tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
doanh nghiệp thương mại nhà nước, đổi mới hoạt động, kinh tế hiện nay
Ngày cập nhật
10/09/2004 04:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước : Những vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm các nước 2. Doanh nghiệp thương mại nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 3. Doanh nghiệp thương mại nhà nước và vai trò của nó đối vối sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 4. Thương nghiệp quốc doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 5. Một số suy nghĩ về cũng cố và phát triển doanh nghiệp thương mại nhà nước 6. Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp thương mại nhà nước hiện nay 7. Đổi mới phương thức kinh doanh của DN 8. Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước hiện nay 9. Một số nét cơ bản về thực trạng hoạt động và giải pháp đổi mới doanh nghiệp thương mại nhà nước hiện nay 10. Một số vấn đề về hệ thống các doanh nghiệp thương mại nhà nước hiện nay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002908  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1812