Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam : Tìm hiểu

Ký hiệu xếp giá
657He-N
Dewey
657
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
439tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 07:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những quy định về kiểm toán độc lập Chương 2: Quy định về kiểm toán nhà nước Chương 3: Quy định về kiểm toán nội bộ Chương 4: Quy định về chuẩn mực kiểm toán Chương 5: Hệ thống chuẩn mực kế toán VN Chương 6: Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán và xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002897  Còn  Rỗi          
100002898  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1031