Thư viện Lạc Hồng
Quản trị Doanh nghiệp : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
658 Qu-N
Dewey
658
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
527tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 07:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp Chương 2: Cấp quản trị chức năng và lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Chương 4: Phân cấp phân quyền và uỷ quyền Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp Chương 6: Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp Chương 7: Giám đốc điều hành doanh nghiệp Chương 8:Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Chương 9: Hành vi tổ chức Chương 10: Quản trị nhóm trong doanh nghiệp Chương 11: Quản trị cônh nghệ kỹ thuật trong doanh nghiệp Chương 12: Quản trị chi phí , kết quả theo phương thức tính lãi thô Chương 13: Quản trị các chính sách tài chính doanh nghiệp Chương 14: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1323