Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658.001 Qu-H
Dewey
658.001
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 1997
Mô tả
343tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 08:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần thứ nhất : TỔNG QUAN QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Phần thứ ba : CÂU HỎI ÔN TẬP
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003020  Còn  Rỗi          
100004473  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 617