Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học căn bản

Ký hiệu xếp giá
658.001 Qu-H
Dewey
658.001
Xuất bản
1. - Thống kê, 2001
Mô tả
777tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quản trị và quá trình phát triển của quản trị Chương 2: Nhà quản trị và môi trường của họ Chương 3: Quản trị trong môi trường toàn cầu Chương 4: Trách nhiện xã hội và đạo đức của quản trị Chương 5: Ra quyết định Chương 6: Chức năng hoạch định Chương 7: Hoạch định chiến lược Chương 8: Chức năng tổ chức Chương 9: Thiết kế tổ chức Chương 10: Chức năng kiểm tra Chương 11: Động cơ Chương 12: Quản lý các nhóm trong doanh nghiệp Chương 13: Lãnh đạo con người trong các tổ chức Chương 14: Truyền đạt thông tin và thương lượng Chương 15: quản trị nguồn tài nguyên nhân lực Chương 16: Thay đổi phát triển và đổi mới tổ chức Chương 17: Quản lý Sản xuất và Quản trị tác nghiệp Chương 18: Hoạch định kiểm tra sản xuất và dự trữ vật tư Chương 19: Quản trị thông tin để ra quyết định Chương 20: Doanh nhân Chương 21 : Những con đường sự nghiệp trong quản trị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003021  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 547