Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị kinh doanh. Tập II

Ký hiệu xếp giá
658.007 G434.2
Dewey
658.007
Xuất bản
1. - Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
855tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị kinh doanh
Ngày cập nhật
15/10/2015 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung tập này gồm 16 chương: tổ chức hệ thống thông tin quản trị; kế hoạch hóa và chiến lược; kế hoạch và hoạch định kế hoạch kinh doanh; lãnh đạo; kiểm soát hoạt động kinh doanh; quản trị nguồn nhân lực; tạo động lực lao động; quản trị marketing; quản trị tài chính; quản trị sự thay đổi; toàn cầu hóa và phát triển nền kinh tế tri thức; quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị tri thức; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quản trị đa văn hóa; những thách thức mới của quản trị kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017514  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1970