Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị kinh doanh. Tập II

Ký hiệu xếp giá
658.007 G434.2
Dewey
658.007
Xuất bản
1. - Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
855tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị kinh doanh
Ngày cập nhật
15/10/2015 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung tập này gồm 16 chương: tổ chức hệ thống thông tin quản trị; kế hoạch hóa và chiến lược; kế hoạch và hoạch định kế hoạch kinh doanh; lãnh đạo; kiểm soát hoạt động kinh doanh; quản trị nguồn nhân lực; tạo động lực lao động; quản trị marketing; quản trị tài chính; quản trị sự thay đổi; toàn cầu hóa và phát triển nền kinh tế tri thức; quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị tri thức; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quản trị đa văn hóa; những thách thức mới của quản trị kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017514  Còn  Đang mượn  NV0000861  Nguyễn Duy Phương  07/02/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 294