Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Ký hiệu xếp giá
332.632B9321B
Dewey
332.632
Xuất bản
tái bản lần thứ 2 có sữa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
350tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/10/2015 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết, phân tích lựa chọn cổ phiếu,quản lý danh mục đầu tư; phần hai là một số mẫu phân tích công ty niêm yết; phần ba là câu hỏi trắc nghiệm. Cuối sách có phụ lục: bảng thừa số lãi suất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017521  Còn  Rỗi          
100017522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1381