Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chất lượng môi trường

Ký hiệu xếp giá
354.3 N5767Q
Dewey
354.3
Xuất bản
tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
405tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/10/2015 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các nội dung sau: giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến việc phát triển bền vững; các nội dung chính của công tác quản lý môi trường; một số phương hướng và chương trình hành động chiến lược trên thế giới và tại Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017523  Còn  Rỗi          
100017524  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 704