Thư viện Lạc Hồng
Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
690.029 L437L
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
274tr ; 24 cm
ISBN
9786048214494
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2015 10:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức lý thuyết và những ví dụ thực hành về một số lĩnh vực chuyên sâu trong lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể là: tổng quan về dự án và quản lý dự án, các mô hình quản lý dự án thông dụng trong xây dựng, lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án, quản lý chất lượng xây dựng, quản lý chi phí và tài chính của dự án, quản lý rủi ro trong xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017531  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2624