Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn chuyển đổi theo chế độ kế toán doanh nghiệp mới

Ký hiệu xếp giá
657H1115H
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
249tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/10/2015 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 2 phần: phần 1 là hướng dẫn một số điểm khác và mới của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ 15/2006/QĐ-BTC; phần 2 là 128 sơ đồ kế toán theo thoogn tư 200/2014/TT-BTC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017532  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1532