Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị chiến lược

Ký hiệu xếp giá
658.401 N5763G2
Dewey
658.401
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
715tr ; 24 cm
ISBN
978604927168
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược
Ngày cập nhật
16/11/2015 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: giới thiệu chung về quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược, các loại chiến lược của doanh nghiệp, thực hiện chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược, phân tích tình huống trong quản trị chiến lược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017542  Còn  Rỗi          
100017543  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 230