Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nhân viên bán hàng: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
658.304 L613Q
Dewey
658.304
Xuất bản
1. - H.: NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả
291tr ; 24 cm
ISBN
9786049348648
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản lý, nhân sự, nhân viên
Ngày cập nhật
19/11/2015 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trong cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo động lực. Ở mỗi nội dung, các tác giả không nghiên cứu theo logic tuần tự của vấn đề mà tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhà quản trị cần lưu ý trong quá trình thực hành quản trị nhân viên bán hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017552  Còn  Rỗi          
100017553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1724