Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính. Phần 3, kế toán đầu tư tài chính: lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.48P535K3
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
352tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/11/2015 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung gồm 8 chương: kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, kế toán hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính, kế toán hoạt động tài chính, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận và các quỹ, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017556  Còn  Rỗi          
100017557  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1221