Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính. Phần 1, kế toán doanh nghiệp sản xuất: lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.48P535K1
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
372tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/11/2015 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ. Nội dung được trình bày trong 8 chương: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản ứng trước, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán hoạt động sản xuất phụ, kế toán tiêu thụ thành phẩm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017559  Còn  Rỗi          
100017560  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1265