Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính. Phần 2, kế toán thương mại và dịch vụ: lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.48P535K2
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
365tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/11/2015 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách tập trung vào thương mại, dịch vụ và các thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ, thương mại và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung được trình bày trong 8 chương: kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán thuế và các khoản phải nộp, kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh, kế toán kinh doanh dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017558  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1199