Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
382.06 D6317G
Dewey
382.06
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
655tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/11/2015 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các nội dung cơ bản về quản trị xuất nhập khẩu như hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện thương mại quốc tế, phương thức thanh toán; vấn đề lý luận, quá trình và kĩ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; các loại hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017562  Còn  Rỗi          
100017563  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1598