Thư viện Lạc Hồng
Quản trị chiêu thị: quản trị truyền thông tiếp thị

Ký hiệu xếp giá
658.802 H6789q
Dewey
658.802
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2014
Mô tả
609tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/11/2015 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 19 chương: tiếp thị và chiêu thị; tổng quan quản trị chiêu thị; quản trị truyền thông; quá trình ra quyết định tiêu dùng; phân khúc thị trường và định vị; thiết lập các mục tiêu chiêu thị và ngân sách chiêu thị; quản trị quảng cáo; chiến lược phương tiện quảng cáo; phân tích phương tiện; chào bán hàng trực tiếp; phát triển chiến lược bán hàng; thực hiện chiến lược bán hàng; quản trị khuyến mãi; khuyến mãi đối với người tiêu dùng; khuyến mãi đối với người trung gian và nhân viên bán hàng; giao tế; đánh giá và điều khiển chương trình chiêu thị; khía cạnh xã hội của chiêu thị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017564  Còn  Rỗi          
100017565  Còn  Rỗi          
100018058  Còn  Rỗi          
100018059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 983