Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình xử lý ảnh: ngành điện - điện tử

Ký hiệu xếp giá
006.6 N5767G
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
171tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/11/2015 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm: giới thiệu về xử lý ảnh cũng như môi trường Matlab để xử lý cho ra những kết quả mong muốn; những kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số; những phép biến đổi ảnh như biến đổi Fourier và biến đổi Wavelet; kỹ thuật lọc ảnh trong miền tần số và không gian; phép tăng cường ảnh vận dụng phép xử lý điểm và xử lý mặt nạ; kỹ thuật phân đoạn ảnh và dò biên; thuật toán liên quan đến trích đặc trưng và nhận dạng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017568  Còn  Rỗi          
100017569  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1288