Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính hợp nhất

Ký hiệu xếp giá
657C5141.2.2015
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
822tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/11/2015 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này giới thiệu và hướng dẫn lập cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phụ lục gồm luật kế toán 2003 và nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017601  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1370