Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 2, kế toán thương mại và dịch vụ

Ký hiệu xếp giá
657.48076P535B2
Dewey
657.48076
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
395tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
01/12/2015 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập trung vào những bài tập liên quan đến thương mại, dịch vụ, được bố cục theo 4 nội dung chính là mục tiêu học tập; nội dung cần nhớ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án; bài tập ứng dụng; bài tập tự giải. Nội dung sách gồm 8 chương: kế toán các khoản phải thu; kế toán các khoản phải trả; kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng; kế toán mua hàng; kế toán bán hàng; kế toán thuế và các khoản phải nộp; kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh; kế toán kinh doanh dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017604  Còn  Rỗi          
100017605  Còn  Rỗi          
100017606  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2019