Thư viện Lạc Hồng
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16. Tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.36H6789P1.2014
Dewey
005.36
Xuất bản
Tái bản. - Hồng Đức, 2014
Mô tả
295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
SPSS, phân tích dữ liệu, nhập liệu, trình bày dữ liệu, hồi qui quyến tính
Ngày cập nhật
01/12/2015 08:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên đang học các môn học liên quan. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng - kiểm định trung bình tổng thể - phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và quy hồi tuyến tính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017612  Còn  Rỗi          
100017613  Còn  Rỗi          
100017614  Còn  Rỗi          
100017615  Còn  Rỗi          
100017616  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1198