Thư viện Lạc Hồng
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16. Tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.36H6789P2.2014
Dewey
005.36
Xuất bản
Tái bản. - Hồng Đức, 2014
Mô tả
295tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
SPSS, phân tích dữ liệu, thống kê, hồi qui tuyến tính, nhập liệu
Ngày cập nhật
01/12/2015 08:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 2 dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Tập này bao gồm những nội dung chính sau: hồi qui Binary logistic, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố, phân tích biệt số, phân tích cụm, lập bản đồ nhận thức với đo lường đa hướng và phân tích tổng hợp, các tiên ích (Utilities).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017607  Còn  Rỗi          
100017608  Còn  Rỗi          
100017609  Còn  Rỗi          
100017610  Còn  Rỗi          
100017611  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 719