Thư viện Lạc Hồng
Toán tài chính ứng dụng: hướng dẫn thực hành chi tiết bằng excel

Ký hiệu xếp giá
332.0285 D6314T2
Dewey
332.0285
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2015
Mô tả
545tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toán tài chính
Ngày cập nhật
01/12/2015 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Hai chương đầu của cuốn sách trình bày hai phương pháp tính lãi cơ bản là lãi đơn và lãi kép. Chương 3 và chương 4 là hai chương ứng dụng các phép toán lãi đơn và lãi kép vào hai trong số những nghiệp vụ tài chính cơ bản của ngân hàng là chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn và tài khoản vãng lai. Chương 5 là việc mở rộng các ứng dụng của phép toán lãi kép lên thành lý thuyết thời giá tiền tệ. Chương 6 là chương ứng dụng các lý thuyết thời giá tiền tệ vào nghiệp vụ vay vốn của ngân hàng thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017617  Còn  Rỗi          
100017618  Còn  Rỗi          
100017619  Còn  Rỗi          
100017620  Còn  Rỗi          
100017621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1470