Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính. Q.2

Ký hiệu xếp giá
657.48G434.2
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
290tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
02/12/2015 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 2 gồm 8 chương: kế toán các giao dịch ngoại tệ; kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; kế toán hoạt động xây lắp; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán thuê tài sản; kế toán nợ vay và dự phòng phải trả; kế toán công ty cổ phần. Mỗi chương trình bày theo các mục: mục tiêu của chương; tóm tắt; khái niệm và thuật ngữ; câu hỏi trắc nghiệm và đáp án trắc nghiệm; tình huống.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017622  Còn  Rỗi          
100018578  Còn  Rỗi          
100018579  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1037