Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
382N5768G
Dewey
382
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2014
Mô tả
173tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/12/2015 01:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những vấn đề chung nhất về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế, các phương thức, chiến thuật và kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, các giai đoạn và kế hoạch đàm phán thương mại quốc tế, các đặc trưng văn hoá khi tiến hành đàm phán với các đối tác điển hình trong thương mại quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017646  Còn  Rỗi          
100017647  Còn  Rỗi          
100017648  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 585