Thư viện Lạc Hồng
Marketing công cộng: tài liệu chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
658.8 V986M
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả
287tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2015 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp những tài liệu tham khảo ban đầu về marketing áp dụng cho các tổ chức công cộng: khái quát về dịch vụ và quản lý dịch vụ công cộng; đặc điểm, môi trường, chiến lược phát triển của marketing dịch vụ công cộng; nghiên cứu thị trường dịch vụ công cộng; chính sách sản phẩm, dịch vụ công cộng; chiến lược giá dịch vụ công cộng; chính sách phân phối dịch vụ công cộng; chiến lược truyền thông và khuếch trương dịch vụ công cộng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017653  Còn  Rỗi          
100017667  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1031