Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình marketing quốc tế

Ký hiệu xếp giá
658.8T7721G2
Dewey
658.8
Xuất bản
tái bản lần 1, có sửa đổi bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả
263tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2015 09:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách trình bày về marketing quốc tế và môi trường marketing quốc tế; phân đoạn và lựa chọn thị trường; phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty, thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế; phân tích các yếu tố quyết định sản phẩm, giá và xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế; trình bày về marketing xuất - nhập khẩu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017652  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 748