Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển lập trình với S7-Tia Portal

Ký hiệu xếp giá
629.8P534d 2015
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - Khoa học và kỹ thuật, 2014
Mô tả
363tr ; 24 cm
ISBN
9786046703341
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều khiển lập trình, điều khiển hệ thống
Ngày cập nhật
11/01/2016 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 2 phần. Phần 1 ngoài phần giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal và PLCSIM, phần 1 bao gồm 10 bài tập nhỏ hướng dẫn lập trình với S7, mỗi bài đều có mục hướng dẫn từng bước thực hành với S7 200 sau đó là S7 1200 từ chương trình Tia Portal của Siemens. Phần 2 gồm 3 bài tập lớn hướng dẫn tạo giao diện người và máy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017656  Còn  Rỗi          
100017657  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1033