Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm kế toán ngân hàng: theo hệ thống tài khoản sửa đổi năm 2014

Ký hiệu xếp giá
657.47 T871L2015
Dewey
657.47
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
297tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/01/2016 09:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của các vấn đề: những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chững khoán; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong ngân hàng; kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và thanh toán quốc tế; kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017658  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1272