Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn đồ án thiết kế bến cầu tàu trong công trình bến cảng

Ký hiệu xếp giá
627.2N5767H
Dewey
627.2
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
213tr ; 27 cm
ISBN
9786048215378
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2016 10:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày trình tự các bước tính toán thiết kế bến hàng tổng hợp, container và bến hàng rời: tính toán các thông số cơ bản của bến, tính toán tải trọng tác dụng lên công trình bến, thông số và kết cấu bến, tải trọng tính toán và tổ hợp tải trọng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017663  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 772