Thư viện Lạc Hồng
Kiểm thử phần mềm

Ký hiệu xếp giá
005.14 T7721K
Dewey
005.14
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thông tin và Truyền thông, 2013
Mô tả
303tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2016 01:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu những điều cơ bản của kiểm thử phần mềm: tổng quan về phần mềm, kiểm thử phần mềm, chiến lược kiểm thử, các giai đoạn và các kỹ thuật kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, hộp đen, xây dựng test case, ứng dụng kiểm thử, kiểm thử với Quick Test Pro, Junit, Selenium IDE và Selenium RC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017584  Còn  Rỗi          
100017585  Còn  Rỗi          
100017586  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 944