Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Ký hiệu xếp giá
368N5768G
Dewey
368
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Mô tả
471tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2016 01:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quan về quản trị kinh doanh bảo hiểm, thị trường và doanh nghiệp bảo hiểm, quản trị sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm, quản trị khách hàng, tài chính và nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hệ thống thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017589  Còn  Rỗi          
100017590  Còn  Rỗi          
100017664  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 975