Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết quản trị kinh doanh : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
658.4Ly-D
Dewey
658.4
Xuất bản
tái bản. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
395tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kinh doanh và quản trị kinh doanh Chương 2: Vận dụng các quy luật trong quản trị kinh doanh, các nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh Chương 3: Thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh Chương 4: Lập kế hoạch trong quản trị kinh doanh Chương 5: Chức năng tổ chức trong quản trị kinh doanh Chương 6: Điều hành trong quản trị kinh doanh Chương 7: Chức năng kiểm tra Chương 8: Đổ mới quản trị kinh doanh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1419