Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chiến lược

Ký hiệu xếp giá
658.4Qu-L
Dewey
658.4
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
326tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 10:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu các khái niệm Chương 2: Quản lý mang tính chiến lược Chương 3: Đánh giá các cơ hội và sự đe dọa : Tiến hành phân tích bên ngoài Chương 4: Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu : Tiến hành phân tích nội bộ Chương 5: Các chiến lược chức năng Chương 6: Chiến lược cạnh tranh Chương 7: Chiến lược công ty Chương 8: Quản lý chiến lược trong các loại hình tổ chức khác Chương 9: Điểm hội tụ tất cả các yếu tố
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003164  Còn  Rỗi          
100003165  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 320