Thư viện Lạc Hồng
Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Ký hiệu xếp giá
658.401 Ch-T
Dewey
658.401
Xuất bản
H.: Giáo dục, 0
Mô tả
233tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 10:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về Chiến lược kinh doanh và các yếu tố môi trườgn tác động đến Chiến lược kinh doanh Chương 2: Thiết lập Chiến lược kinh doanh Chương 3: Các Chiến lược kinh doanh trong thực tiễn Chương 4: Các Chiến lược chuyên sâu trong thực tiễn Chương 5: Phân tích lựa chọn Chiến lược kinh doanh Chương 6: Thực thi Chiến lược kinh doanh Chương 7: Đánh giá Chiến lược kinh doanh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003172  Còn  Đang mượn  nv0000652  Bùi Thị Quyên Quyên  22/08/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 525