Thư viện Lạc Hồng
Quản trị hành Vi tổ chức

Ký hiệu xếp giá
658.4Qu-C
Dewey
658.4
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
581tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quản lý : Một cách tiếp cận ứng dụng các khoa học về hành vi Chương 2: Động cơ thúc đẩy và hành vi Chương 3: Môi trường tạo động cơ làm việc Chương 4: Lãnh đạo : Những phương pháp tiếp cận theo năng lực Chương 5: Lãnh đạc những cách tiếp cận theo tình huống Chương 6: Xác định tính hiệu quả Chương 7: Chuẩn đoán môi trường Chương 8: Lãnh đạo theo tình huống Chương 9: Sự thừa nhậv và tac động của quyền lực Chương 10: Phát riển các nguồn nhân lực Chương 11: Kỷ luật có tính xây dựng Chương 12: Xây dựng các mối quan hệ có hiệu quả Chương 13: Giao tiếp bằng quan hệ Chương 14: các động lực nhóm Chương 15: Hoạch dịnh và thay đổi Chương 16: Tiến hành lãnh đạo theo tình huống : Quản lý con người để thực hiện nhiệm vụ Chương 17: Tiến hành lãnh đạo theo tình huống : Qaủn lý một phút Chương 18: Tiến hành lãnh đạo theo tình huống : Sự tiếp tục có hiệu quả Chương 19: Tiến hành lãnh đạo theo tình huống : Đưa ra các quyết định hợp lý Chương 20: Tổng hợp lý thuyết quản lý : Một phương pháp đột phá
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003040  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 394