Thư viện Lạc Hồng
Marketing Du lịch

Ký hiệu xếp giá
658.84Ma-L
Dewey
658.84
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
179tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 10:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về Marketing và Marketing du lịch Chương 2: Sản phẩm dịch vụ du lịch Chương 3: Giá cả Chương 4: Hệ thống phân phối Chương 5: Chiêu thị Chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch Chương 7: Tổ chức bộ phậ Marketing và quản trị lực lượnh bán hàng Chương 8: Tiến trình bán hàng Chương 9: Bán sản phẩm ở khách sạn nhà hàng Chương 10: Dịch vụ trọn gói chương trình du lịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003041  Còn  Rỗi          
100003042  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1321