Thư viện Lạc Hồng
Quản trị rủi ro

Ký hiệu xếp giá
658.46Qu-R
Dewey
658.46
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
276tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro đối với tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân lực Chương 7: Kiểm soát rủi ro Chương 8: Kỹ thuật tài trợ rủi ro 1 Chương 9: Kỹ thuật tài trợ rủi ro
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003179  Còn  Rỗi          
100003180  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 880