Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340Ph-C
Dewey
340
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
92tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Chương 2: Một số vấn đề chung về pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa Chương 3: Hệ thống pháp luật VN và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền VN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002963  Còn  Rỗi          
100002964  Còn  Rỗi          
100002965  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 392