Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340Ph-C
Dewey
340
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
100tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ thống pháp luật, pháp chế, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, đại cương về pháp luật
Ngày cập nhật
11/09/2004 11:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước Chương 2: Đại cương về pháp luật Chương 3: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở VN Chương 4: Quy phạm pháp luật Chương 5: quan hệ pháp luật Chương 6: Thực hiện pháp luật vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Chương 7: Pháp chế Chương 8: Hệ thống pháp luật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002966  Còn  Rỗi          
100002967  Thất lạc            
100002968  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1400