Thư viện Lạc Hồng
Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
341.753 Ng-T
Dewey
341.753
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999
Mô tả
260tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quy định chung Chương 2: Giao kết hợp đồng Chương 3: Hiệu lực hợp đồng Chương 4: Giải thích hợp đồng Chương 5: Nội dung Chương 6: Thực hiện hợp đồng Chương 7: Không thực hiện hợp đồng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002977  Còn  Rỗi          
100002978  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 994