Thư viện Lạc Hồng
Incoterms 2000 và hỏi đáp về Incoterms

Ký hiệu xếp giá
341.75Inc
Dewey
341.75
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Thống kê, 2002
Mô tả
521tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Incoterms 2000
Ngày cập nhật
11/09/2004 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Giới thiệu tổng quát về Incoterms 1990 và Incoterms 2000 Phần 2: Hỏi đáp về sử dụng Incoterms 1990 và Incoterms 2000 Phần 3: Phụ lục Incoterms 2000
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002979  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1266