Thư viện Lạc Hồng
Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Incoterms 2000 tại Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
341.751 959 7Inc
Dewey
341.751 959 7
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
438tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 02:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Incoterms 2000 tại Việt Nam Phần 2: Incoterms 2000 (Bản dịch tiếng Việt)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002980  Còn  Rỗi          
100002981  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 741