Thư viện Lạc Hồng
Vận tải - giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
341.753Va-K
Dewey
341.753
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
308tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/09/2004 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vận tải và ngoại thương Chương 2: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển Chương 3: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng sắt Chương 4: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không Chương 5: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng Container Chương 6: Gom hàng và vận tải đa phương thức Chương 7: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002982  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1632